Työttömyys

tyottomat

Mitä työttömyys tuo mieleeni?

Noh, tähän onkin helppo vastata. Mieleeni pulpahtelee lähinnä ikäviä tunnepitoisia asioita / sanoja, kuten riittämättömyys, vajavaisuus, osattomuus, turhautuneisuus, näköalattomuus, epävarmuus, pinttynyt likatahra jne…listaa voisin jatkaa loputtomiin. Työttömänä olemisen tila kokonaisuudessaan tuo vahvasti mieleeni sairauden,  jolle on annettu huono ennuste. Miksi? Mielleyhtymän muodostumiseen vaikuttaa eniten omakohtaiset kokemukset työttömyydestä, mutta toki siihen vaikuttaa myös julkisuudessa käydyt keskustelut ja niissä käytetyt ilmaisut.

Kieltämättä hiukan kärjistettyä verrata työttömyyttä (lähes) parantumattomaan sairauteen, mutta toisaalta, jo pelkästään sana kuntouttava työtoiminta on voimakkaasti leimaava ja luo tietynlaisia mielikuvia. (lisää…)